Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil