Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Zerówka
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Szkoła średnia
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Uniwersytet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil