Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil