Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
국적
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
기혼
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil