Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
已婚
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil