Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
既婚
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil