Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Asilo (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Scuola Superiore (solo in UK)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Università
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil