Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil