Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Married
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil