Danska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Fornavn
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Efternavn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Fødselsdato
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Fødselssted
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Civilstatus
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Gift
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Enke/enkemand
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Hjemmeside
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Folkeskole
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Gymnasium
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Gymnasium
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Børnehave
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Folkeskole
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Gymnasium
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Studenterkursus
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Arbejdserfaring hos...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Praktikplads hos...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Frivilligt arbejde hos...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Flydende både skriftligt og verbalt
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Computerkyndig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil