Thailändska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
ชื่อขึ้นต้น
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
นามสกุล
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
วันเกิด
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
สถานที่เกิด
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
สัญชาติ
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
สถานะแต่งงาน
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
โสด
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
แต่งงานแล้ว
Har en man eller en hustru
Leski
เป็นหม้าย
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
ที่อยู่
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
อีเมล
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
เว็บไซต์
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
โรงเรียนประถม
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
โรงเรียนมัธยมต้น
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
โรงเรียนมัธยมปลาย
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
มหาวิทยาลัย
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
โรงเรียนสอนทารก
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
การศึกษาสายวิชาชีพ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
มหาวิทยาลัย
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
การฝึกงานที่...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
งานอาสาสมัครที่...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil