Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Leski
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil