Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Leski
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil