Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Leski
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil