Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Leski
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
Classe préparatoire
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
École primaire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
Lycée
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
Université
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil