Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Etunimi
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Sukunimi
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Syntymäaika
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Syntymäpaikka
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Kansallisuus
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Siviilisääty
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Naimaton
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Naimisissa
Married
Har en man eller en hustru
Leski
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Osoite
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Puhelin
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Sähköposti
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Verkkosivu
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Peruskoulu
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Yläkoulu
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lukio
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Korkeakoulu
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Päiväkoti
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Esikoulu
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Peruskoulu
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Lukio
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Korkeakoulu
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Yliopisto
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Työkokemukseni...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Harjoitteluni...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vapaaehtoistyö...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Hyvät tietotekniikkataidot
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Ajokortti luokka...
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil