Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Antaŭnomo
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Familinomo
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Naskiĝdato
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Naskiĝejo
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Ŝtataneco
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Edzecostato
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Senedza
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Edziĝinta
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Vidvo/vidvino
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adreso
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefonnumero
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Retpoŝto
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Retpaĝaro
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Malalta lernejo
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazio
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceo
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegio
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infanejo
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Malalta lernejo
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Meza lernejo
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnazio
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Liceo
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitato
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Labora sperto ĉe...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Staĝo ĉe...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontula laboro ĉe...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Legoscia en komputilo
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Kondukpermesilo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil