Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Antaŭnomo
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Familinomo
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Naskiĝdato
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Naskiĝejo
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Ŝtataneco
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Edzecostato
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Senedza
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Edziĝinta
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Vidvo/vidvino
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adreso
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefonnumero
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Retpoŝto
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Retpaĝaro
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Malalta lernejo
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazio
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceo
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegio
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infanejo
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Malalta lernejo
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Meza lernejo
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnazio
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Liceo
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitato
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Labora sperto ĉe...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Staĝo ĉe...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontula laboro ĉe...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Legoscia en komputilo
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiareco kun CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Kondukpermesilo...
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil