Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Antaŭnomo
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Familinomo
Den sökandes familje- eller släktnamn
Naskiĝdato
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Naskiĝejo
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Ŝtataneco
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Edzecostato
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Senedza
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Edziĝinta
已婚
Har en man eller en hustru
Vidvo/vidvino
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adreso
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefonnumero
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Retpoŝto
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Retpaĝaro
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Malalta lernejo
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazio
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceo
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegio
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infanejo
托儿所
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Malalta lernejo
幼儿学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Meza lernejo
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnazio
中学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Liceo
高等中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitato
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Labora sperto ĉe...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Staĝo ĉe...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontula laboro ĉe...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Legoscia en komputilo
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiareco kun CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Kondukpermesilo...
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil