Tyska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Vorname
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Nachname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Geburtsdatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Geburtsort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Staatsangehörigkeit
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Familienstand
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
ledig
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
verheiratet
Har en man eller en hustru
Widowed
verwitwet
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Grundschule
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Mittelstufenschule
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Oberstufenschule
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Hochschule
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Vorschule
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Grundschule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
weiterführende Schule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Universität
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Arbeitserfahrung bei...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Praktikum bei...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
... fließend in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
gute Computer-Kenntnisse
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Führerschein Klasse...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil