Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Evli
Har en man eller en hustru
Widowed
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil