Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Gift
Har en man eller en hustru
Widowed
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Dagis
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Förskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Gymnasiet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Skola för elever i sixth form
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil