Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Widowed
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil