Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Widowed
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil