Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
Widowed
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Zerówka
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Szkoła średnia
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Uniwersytet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil