Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Widowed
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil