Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
국적
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
기혼
Har en man eller en hustru
Widowed
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil