Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
既婚
Har en man eller en hustru
Widowed
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil