Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Widowed
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil