Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Widowed
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil