Finska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
Etunimi
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Sukunimi
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
Syntymäaika
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
Syntymäpaikka
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
Kansallisuus
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
Siviilisääty
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Naimaton
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
Naimisissa
Har en man eller en hustru
Widowed
Leski
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
Osoite
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
Puhelin
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Sähköposti
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Verkkosivu
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
Peruskoulu
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
Yläkoulu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
Lukio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
Korkeakoulu
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
Päiväkoti
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
Esikoulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
Peruskoulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Lukio
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
Korkeakoulu
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
Työkokemukseni...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
Harjoitteluni...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
Vapaaehtoistyö...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
Hyvät tietotekniikkataidot
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
Ajokortti luokka...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil