Thailändska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
ชื่อขึ้นต้น
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
นามสกุล
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
วันเกิด
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
สถานที่เกิด
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
สัญชาติ
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
สถานะแต่งงาน
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
โสด
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
แต่งงานแล้ว
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
เป็นหม้าย
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
ที่อยู่
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
อีเมล
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
เว็บไซต์
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
โรงเรียนประถม
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
โรงเรียนมัธยมต้น
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
โรงเรียนมัธยมปลาย
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
มหาวิทยาลัย
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
โรงเรียนสอนทารก
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
การศึกษาสายวิชาชีพ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
มหาวิทยาลัย
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
การฝึกงานที่...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
งานอาสาสมัครที่...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil