Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Gift
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Dagis
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Förskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Gymnasiet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Skola för elever i sixth form
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil