Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Universidad
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil