Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil