Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil