Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
국적
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
기혼
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil