Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
既婚
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil