Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil