Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil