Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Fornavn
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Efternavn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fødselsdato
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Fødselssted
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalitet
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Civilstatus
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gift
Married
Har en man eller en hustru
Enke/enkemand
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Hjemmeside
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Folkeskole
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gymnasium
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Gymnasium
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universitet
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Børnehave
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Folkeskole
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gymnasium
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Studenterkursus
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitet
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Arbejdserfaring hos...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktikplads hos...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Frivilligt arbejde hos...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computerkyndig
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil