bab.la Fraser - Ansökan

Ansökningskategorin ägnar sig åt vanliga fraser och uttryck som återfinns i ansökningshandlingar såsom CV, referensbrev och personliga brev. Använd frasordboken för att skriva din CV och andra ansökningsdokument.

Vi har ägnat en separat kategori för fraser som används i meritförteckningar och ansökningar. Det finns få andra fall där skrivna ord läses så grundligt som i ett ansökningsbrev eller en CV. Användandet av rätt form avgöra om du får gå på en arbetsintervju eller inte.

Hur man refererar till sin utbildningsbakgrund och hur man skriver ner sina personliga uppgifter kan variera beroende på språk och land. De vanligaste sätten att formulera sig som en arbetsgivare skulle förvänta sig att du använder i din ansökan finns med i ordlistan. Dessutom har underkategorin för referensbrev mallar för hur man definierar olika färdigheter och utvärderar uppgifter som utförts.

Ditt personliga brev säger mycket om dig: hur du skriver, hur du strukturerar dina tankar, hur du prioriterar olika punkter och mycket mer. Stavningen och grammatiken i din text behöver vara lika noggrann och exakt som hos en modersmålstalare, vilka mycket väl kommer vara din konkurrens i ansökningsprocessen. Tack vare våra mallar och exempel på personliga brev kan du lära dig de nyckelfraser som arbetsgivare förväntar sig att se i en ansökan och därmed göra din text mer attraktiv. Hur bör du adressera mottagaren? Vad är det bästa sättet att avsluta ett brev? Vad gör du om du inte vet namnet på den person som kommer läsa ditt brev? Svaren på alla dessa frågor och fler hittar du här på flera olika språk.

Ett CV har olika krav att leva upp till beroende på vilket land och språk det gäller. Det bör anpassas till de koder och traditioner som råder på olika platser för att inte skapa förvirring hos en framtida arbetsgivare och för att framställa den sökande i ett gott ljus. Ordningen av de olika sektionerna, datumformattering och arbetsgivares namn måste alla vara i enlighet med personalavdelningens förväntningar. Hur skriver man om sin arbetslivserfarenhet? Hur presenterar man sina tidigare arbetsgivare? Undvik misstag till varje pris! De nedan föreslagna kategorierna och översättningarna kan för övrigt hjälpa dig minnas att nämna något du glömt. Säkerställ att du noggrannt gått igenom hela guiden för att få ett försprång gentemot andra kandidater.

Behöver du skriva ett rekommendationsbrev på ett främmande språk? Behöver du översätta ett som du fått medan du arbetat utomlands? Då kommer du att finna sektionen för rekommendationsbrev hjälpsam - rekommendationsbrev ser ofta mycket lika ut, sånär som på namnet på personen det skrivits för. Struktur och syntax är ofta desamma. Denna sektion om rekommendationsbrev hjälper dig att översätta dem på kort tid och med rätt terminologi. Ur ett kulturellt perspektiv kan dock ton och tilltal variera från land till land. Vissa kräver större ödmjukhet kring egna prestationer och egenskaper medan andra tillåter svallande beröm. Det är nödvändigt att du framför ditt buskap i enlighet med dessa normer.

Vi önskar dig lycka till med din ansökan och hoppas att din ansökan skiner av språklig finess!