Hindi | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat