Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat