Polska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Används för att beskriva rå data
Amint látható ....
Jak można zauważyć na... , ...
Används för att beskriva rå data
Az adatok alapján ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Används för att beskriva rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Dane wykazują, że...
Används för att beskriva rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
Z danych wynika, że...
Används för att beskriva rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...był dodatnio skorelowany z...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Ahogy várható volt ....
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statystyki pokazują, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikák szerint ...
Według statystyk...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisztikai szempontból ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat