Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Amint látható ....
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Används för att beskriva rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat