Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat