Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
To může být vidět z..., že...
Används för att beskriva rå data
Wie ... zeigt, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Används för att beskriva rå data
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Zdá se, že údaje naznačují...
Används för att beskriva rå data
Die Zahlen legen offen, dass...
Čísla ukazují, že...
Används för att beskriva rå data
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z údajů je zřejmé, že...
Används för att beskriva rå data
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Výsledky této studie ukazují, že...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... korreliert positiv mit... .
...pozitivně koreloval(a) s...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Wie prognostiziert, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Dané statistiky ukazují, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Podle daných statistických údajů...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rein statistisch gesehen,...
Statisticky řečeno...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat