Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...'den görülebileceği üzere ...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Tahmin edildiği üzere ...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere göre ...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat