Hindi | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
... से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat